• polski
  • english

Java - agenda

8:00 - 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 - 10:30 Adam Bien EJB 3.1 - Killing The Top Eleven Myths, Tales and Biases
10:40 - 11:40 Neal Ford The Productive Programmer: Mechanics
11:50 - 12:35 Corneliu Vasile Creanga Flex and Java integration
12:45 - 13:30 Paweł Bachara SUN SPOT
13:30 - 14:30 Przerwa na lunch
14:30 - 15:00 Java Underground
15:05 - 15:40 Tomasz Skutnik, e-point SA Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE
15:50 - 16:35 Waldemar Kot, Oracle Technologie przetwarzania zdarzeń
16:45 - 17:45 Jacek Laskowski Zwinne i lekkie aplikacje webowe w Javie z Groovy, Grails i Project Zero
17:45 - 18:00 Zakończenie konferencji, losowanie nagród

* Agenda może ulec zmianie