• polski
  • english

Materials

Speaker and title Presentation Video
Paweł Bachara - “SUN SPOT” n/a AVI
Adam Bien - ” EJB 3.1 - Killing The Top Eleven Myths, Tales and Biases” PDF AVI
Marcin Celej - “Wykresy przy użyciu biblioteki .NET Charts” n/a AVI
Bartosz Chrabski - “Za i przeciw Relase Driven Development” n/a AVI
Corneliu Vasile Creanga - “Flex and Java integration” PDF AVI
Jakub Dziwisz - “Zarządzanie zespołem rozproszonym.” PDF AVI
Neal Ford - “Essence & Ceremony” PDF AVI
Neal Ford - “The Productive Programmer: Mechanics” PDF AVI
Neal Ford - “Advanced DSLs in Ruby” n/a AVI
Barbara Fusińska, VSoft - “Od aspektów do Design by Contract, czyli wyraź swoje intencje” n/a AVI
Theofanis C. Giotis - “How to deliver sucessful IT Projects using MSF Team Model and MSF Process Model” PDF AVI
Maciej Miąsik - “Projekt Wiedźmin - mariaż sztuki i techniki” n/a AVI
Ivo Jansch - Keynote - “Enterprise Development for Dynamic Scripting Languages” PDF AVI
Mateusz Kierepka - “BOKU aktualnie KODU (Xbox 360) – czyli nowatorski wizualny język programowania” n/a AVI
Waldemar Kot, Oracle - “Technologie przetwarzania zdarzeń.” n/a AVI
Adam Krosny - “SCRUM – niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce “ PDF AVI
Marcin Kruszyński - “Model-driven development w technologii Oslo” n/a AVI
Marek Kucharski, President of Parasoft SA - “Critical Chain in Software Project Management” n/a AVI
Stefan Koopmanschap - “The Power of Refactoring” PDF AVI
Jacek Laskowski - “Zwinne i lekkie aplikacje webowe w Javie z Groovy, Grails i Project Zero” PDF AVI
Raymond Lewallen - “Understanding Distributed Messaging Systems and Where They Fit” n/a AVI
Maciej Miąsik - “Projekt Wiedźmin - mariaż sztuki i techniki” n/a AVI
Marcin Mierzejewski - “Python i Django: Szybkie i łatwe tworzenie aplikacji webowych” n/a AVI
Ted Neward - “Busy .NET Developer’s Guide to F#: Introduction” n/a AVI
Ted Neward - “Busy Java Developer’s Guide to Scala Introduction” n/a AVI
Szymon Pobiega - “Inversion of Control w systemach zbudowanych w oparciu o obiektowy model domeny” n/a AVI
Monika Rosińska - “Trudna sztuka motywowania pracowników IT” PDF AVI
Tomasz Skutnik, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w e-point SA - “Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE” PDF AVI
Piotr Szybiak - “Aplikacja Allegro - technologia, liczby, ludzie” n/a AVI
Marcin Żuchowicz, Prezes Zarządu e-point SA - “Zarządzanie dużymi projektami informatycznymi - teoria a praktyka” n/a AVI