• polski
  • english

.NET & C# - agenda

8:00 - 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 - 10:30 Ted Neward Busy .NET Developer’s Guide to F#: Introduction
10:40 - 11:40 Marcin Celej Wykresy przy użyciu biblioteki .NET Charts
11:50 - 12:35 Szymon Pobiega, VSoft Inversion of Control w systemach zbudowanych w oparciu o obiektowy model domeny
12:45 - 13:30 Marcin Kruszyński Model-driven development w technologii “Oslo”
13:30 - 14:30 Przerwa na lunch
14:30 - 15:00 .NET Underground
15:05 - 15:40 Barbara Fusińska, VSoft Od aspektów do Design by Contract, czyli wyraź swoje intencje
15:50 - 16:35 Mateusz Kierepka BOKU aktualnie KODU (Xbox 360) – czyli nowatorski wizualny język programowania
16:45 - 17:45 Raymond Lewallen Understanding Distributed Messaging Systems and Where They Fit
17:45 - 18:00 Zakończenie konferencji, losowanie nagród

* Agenda może ulec zmianie