• polski
  • english

Adam Krosny

Adam Krosny

W branży IT pracuje od 12 lat uczestnicząc w projektach małej i średniej wielkości (do ok. 50 członków zespołu projektowego). Od 5 lat uczestniczy, prowadzi lub współprowadzi projekty z użyciem metodyk “agile”, analizując przy tym praktyczne zalety, skutki i problemy związane z taką organizacją pracy. Zajmuje się projektowaniem i tworzeniem skalowalnych aplikacji zdarzeniowych pracujących w czasie rzeczywistym, wymagających wysokiej dostępności, implementowanych z użyciem Java i .NET.

Temat: SCRUM – niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce

Sesja: Zarządzanie projektami IT

Abstrakt:
trakcie prezentacji chciałbym przedstawić kluczowe elementy metodyki SCRUM wraz z ich praktycznym zastosowaniem w rzeczywistych, komercyjnych projektach. Chciałbym podzielić się doświadczeniami związanymi ze zmianą organizacji, zaletami oraz problemami z tym związanymi z punktu widzenia zarządzającego, członka zespołu oraz sponsora projektu.

Przedstawię:

  • podstawowe i kluczowe elementy SCRUM,
  • zalety i problemy związane z wykorzystaniem SCRUM,
  • pogodzenie idei SCRUM i rzeczywistości,
  • zmiany organizacji pracy i etapy wprowadzania tych zmian,
  • organizację zespołów oraz zarządzanie zależnościami pomiędzy nimi.