• polski
  • english

Barbara Fusińska

Barbara Fusińska, VSoft

Mieszkam w Krakowie. Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Informatyka. Aktualnie jestem słuchaczem studiów doktoranckich na tym samym kierunku oraz pracuję jako starszy ekspert ds. oprogramowania w firmie VSoft. Naukowo zajmuję się algorytmami ewolucyjnymi w kontekście systemów klasyfikujących, zawodowo zaś odpowiedzialna jestem za projektowanie i nadzór techniczny nad budowanym w Firmie systemem BPM.

Temat: Od aspektów do Design by Contract, czyli wyraź swoje intencje

Sesja: .NET & C#

Abstrakt:
Prezentacja przybliża tematy programowania aspektowego oraz zagadnienia Design by Contract jako sposobów na pełniejsze wyrażenie intencji programisty podczas tworzenia kodu. Dobrzy programiści nie od dziś wiedzą, że interfejs jako konstrukcja języka programowania (czy to C#, czy Java) jest jedynie narzędziem do definiowania kontraktu, i to narzędziem o stosunkowo ograniczonej funkcjonalności.

Ponieważ kontrakt to nie tylko nazwy metod i typy parametrów, ale także m.in. informacje o:

  • sposobie wywołania,
  • akceptowanej lub wymaganej transakcyjności,
  • obsłudze wyjątków
  • poprawnych zakresach wartości dla poszczególnych argumentów
  • zakresie wartości zwracanych
  • wsparciu dla współbieżności

zdefiniowanie zwykłego interfejsu jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Prezentacja przedstawia zarówno metody jak i konkretne narzędzia pozwalające w .NET-cie cieszyć się kontraktami w przedstawionym pełnym znaczeniu tego słowa:

  • Język Eiffel.NET
  • PostSharp i projekty wspierające
  • C# CodeContracts

Wszystko to po to, aby unikać błędów dzięki precyzyjnemu wyrażaniu swoich intencji.