• polski
  • english

Ivo Jansch

Ivo Jansch - Keynote

Jest Dyrektorem Technicznym w Ibuldings, firmie oferującej rozwiązania, szkolenia i konsultacje z zakresu PHP w całej Europie. Ivo odpowiada za szkolenie developerów, konsultacje, obsługę kluczowych klientów oraz upowszechnianie PHP w firmach. Jest autorem książki php|architect’s Guide to Enterprise PHP Development. Aktywny blogger i członek społeczności PHP, autor frameworku ‘ATK’. Od listopada 2008 publikuje artykuły dotyczące PHP na łamach php|architect magazine.

Temat: TBD

Sesja: Języki specjalizowane

Abstrakt:
Scripting languages have come a long way. A significant portion of todays web applications are built using scripting languages. Even though developers from the traditional languages have often claimed that scripting languages are not ‘real programming’, many of these web applications are becoming business critical. With the growth of PHP, Python, Ruby etc., there is also a demand for mature development. In this talk, Ivo discusses ways to improve the development process to create applications that are more robust, have higher quality and are easier to maintain, and show that ‘real programming’ indeed is possible using scripting languages.

The talk covers all relevant parts of the development life-cycle and helps developers and development managers to take their development efforts to the next level.