• polski
  • english

Jacek Laskowski

Jacek Laskowski

Zajmuje się Javą i jej korporacyjnym wydaniem od pierwszych dni ich opublikowania. Członek zespołów Apache Geronimo, Apache OpenEJB, Apache ServiceMix, Apache XBean oraz Apache ActiveMQ. Założyciel i lider Warszawskiej Grupy Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG), która regularnie spotyka się na MIMUW w Warszawie.

Temat: Zwinne i lekkie aplikacje webowe w Javie z Groovy, Grails i Project Zero

Sesja: Java

Abstrakt:
Grails jest platformą aplikacyjną, która pretenduje do miana rozwiązania lekkiego i dynamicznego ala Ruby on Rails czy Django. Podejście oparte na zasadach “konwencji-ponad-konfigurację”, DRY, dynamiczne i statyczne rusztowanie oraz uproszczone testowanie składowych aplikacji do tej pory zarezerwowane były dla szkieletów webowych spoza obszaru Javy. Z nastaniem ery języków skryptowych uruchamianych na platformie JVM możliwe jest wprowadzenie ich do naszego arsenału projektowego. Można śmiało postawić tezę, że Grails to aplikacja wzorcowa dla Groovy, Spring Framework i Hibernate, więc pozostaje tylko zapytać, czego nie można w nim zrobić, co jest dostępne w innych środowiskach.

Przedstawienie cech Grails podczas prezentacji będzie wspierane jednoczesnym tworzeniem niewielkiej (przykładowej) aplikacji webowej. Jako podsumowanie pojawi się krótka wzmianka o projekcie Project Zero, który może przyczynić się do ożywienia nieciekawych, firmowych projektów z komercyjnymi rozwiązaniami, co ostatecznie może przełożyć się na bardziej dynamiczne programowanie.