• polski
  • english

Jakub Dziwisz

Jakub Dziwisz

Jakub Dziwisz od czterech lat eksperymentuje z lekkimi metodykami budowania oprogramowania. W tym czasie występował w różnych rolach: programisty, kierownika projektu, trenera i konsultanta. Od ponad dwóch lat pracuje w Sabre Polska i w tym czasie brał udział w kilku projektach mocno rozproszonych geograficznie. Obecnie zarządza jednym z zespołów Travelocity, w którym oprócz Polski, ludzie rozlokowani są w USA i Wielkiej Brytanii, a klienci - w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Od października 2008 współtworzy podcast, który pomaga dobrym zespołom wejść na wyższy pułap wydajności - AgileTuning.PL.

Temat: Zarządzanie zespołem rozproszonym - ścieżka IT PM

Sesja: Zarządzanie projektami IT

Abstrakt:
W zespołach rozproszonych współpracowników dzieli nie tylko odległość, ale i strefy czasowe, język oraz kultura. Każdy z tych czynników rozważany pojedynczo utrudnia komunikację, a gdy występują razem - mogą ją praktycznie uniemożliwić. Dlatego zbudowanie i utrzymanie zespołu działającego efektywnie w takich warunkach jest dużym wyzwaniem dla każdego managera. Przy obecnych tendencjach do globalizacji przedsiębiorstw z branży IT takie zespoły nie są już niczym niezwykłym. Z tej właśnie przyczyny ten wymiar zarządzania ostatnio znacznie zyskał na znaczeniu.

Podczas prezentacji omówione zostaną różne techniki Agile ułatwiające pracę w środowisku rozproszonym. W oparciu o własne doświadczenia i wiedzę teoretyczną przeanalizowane będą takie aspekty prowadzenia projektu jak, między innymi:

  • rozpoczynanie pracy (kick-off),
  • gromadzenie, precyzowanie i priorytetyzowanie wymagań użytkownika,
  • utrzymywanie komunikacji pomiędzy osobami z różnych lokalizacji,
  • estymowanie wielkości zadań,
  • oraz podsumowywanie poszczególnych etapów.
  • Nie zabraknie też praktycznych przykładów ilustrujących zastosowanie poszczególnych technik.