• polski
  • english

Marcin Żuchowicz

Marcin Żuchowicz, Prezes Zarządu e-point SA

Od 1996 roku zaangażowany w rozwój polskiego rynku internetowego i informatycznego. Początkowo jako Dyrektor Zarządzający Point of View, jednej z pierwszych agencji interaktywnych w Polsce, którą założył jeszcze jako student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2000 roku agencja Point of View została przekształcona w spółkę e-point SA, która skoncentrowała się na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań internetowych dla globalnych korporacji w oparciu o własne platformy technologiczne. Na przełomie 2003 i 2004 roku Marcin Żuchowicz z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako Koordynator Projektu kierował udanym wdrożeniem Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), który był jednym z największych projektów IT w Polsce w ostatnich latach. W latach 2005-2007 brał aktywny udział w planowaniu i realizacji systemu Amway Online – jednego z największych projektów e-commerce w Europie. Projekt ten został uhonorowany nagrodą Project Excellance Award 2007 za najlepiej zarządzany projekt przez Stowarzyszenie Project Management Polska.

Obecnie koncentruje się na umacnianiu pozycji e-point SA jako polskiego eksportera usług informatycznych (ponad 60% przychodów spółki stanowi eksport). Jest także zaangażowany w tworzenie nowych globalnych produktów e-point SA.

Temat: Zarządzanie dużymi projektami informatycznymi - teoria a praktyka

Sesja: Zarządzanie projektami IT

Abstrakt:
Na przykładzie kilku dużych projektów, w realizacji których uczestniczył prelegent, pokazana zostanie rozbieżność pomiędzy teoretycznymi modelami zarządzania projektami a praktyką prowadzenia projektów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na istotne uwarunkowania projektów, wykraczające poza teoretyczne modele, w tym na takie czynniki jak:

  • konflikt projektu z klasyczną, hierarchiczną organizacją,
  • różnice kulturowe w projektach międzynarodowych,
  • rola psychologii osób zaangażowanych w projekt.