• polski
  • english

Piotr Szybiak

Piotr Szybiak

Pracuje w Grupie Allegro od ponad 7 lat. Jako programista i architekt współtworzył platformę allegro.pl. Aktualnie zarządza zespołem Developerów rozwijających i utrzymujących największy polski serwis aukcyjny. Przez wspomniane 7 lat poznał całkiem sporo problemów z zakresu wysokowydajnej, skalowalnej i rozproszonej aplikacji webowej. Brał udział w najważniejszych projektach technicznych związanych z rozwojem allegro.pl m.in. projekt migracji bazy danych do Oracle.

Temat: Aplikacja Allegro - technologia, liczby, ludzie

Sesja: Języki specjalizowane

Abstrakt:
W trakcie wystąpienia postaram się przedstawić jak technicznie powstawało allegro.pl, jakie problemy napotkaliśmy w trakcie tworzenia serwisu i jak sobie z nimi radziliśmy. Dowiesz się, że nie łatwo jest poszukać równowagę pomiędzy stabilnością aplikacji webowej, dostarczaniem nowych funkcjonalności użytkownikom, wydajnością platformy i kosztem utrzymania przy dynamicznie wzrastającym ruchu. Słowa kluczowe dla wykładu: PHP, Oracle, MySQL, C, skalowalność, rozproszenie.

Pojawią się technilogie używane w allegro.pl, kilka całkiem ciekawych statystyk oraz zespół, który jest kluczem do sukcesu tego projektu.