• polski
  • english

Raymond Lewallen

Raymond Lewallen

Raymond ma ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania, z czego 10 spędził tworząc aplikacje na dużą skalę dla sektora publicznego i rządu amerykańskiego. Posiada tytuł Microsoft MVP C#. Prowadzi szkolenia z zakresu m. in. Behavior Driven Design, Domain Driven Design, Design Patterns i Extreme Programming. Jest prelegentem na wielu konferencjach takich jak VS Live and TechEd.

Temat: TBD

Sesja: .NET & c#

Abstrakt: