• polski
  • english

Szymon Pobiega

Szymon Pobiega

Mieszkam w Krakowie. Jestem zeszłorocznym absolwentem Akademii-Górniczo Hutniczej na kierunku Informatyka. Od prawie czterech lat pracuje zawodowo w branży IT w firmie VSoft zajmującej się produkcją wysoce wyspecjalizowanych systemów, głównie na potrzeby dużych instytucji finansowych. W tym czasie miałem okazję poznać .NET we wszystkich wersjach – począwszy od 1.1, a skończywszy na przedsmakach 4.0 oraz we wszystkich odmianach związanych z rolą w procesie produkcji systemu: od kontrolek ASP.NET po projektowanie architektury.

Temat: Inversion of Control w systemach zbudowanych w oparciu o obiektowy model domeny

Sesja: .NET & c#

Abstrakt:
Prezentacja przedstawia zaproponowany przeze mnie sposób realizacji zagadnienia odwrócenia sterowania w systemach OLTP zbudowanych zgodnie z „architekturą cebulową” (Jeffrey Palermo). Omówione są w niej techniki Inversion of Control, jakie najlepiej nadają się do wykorzystania w poszczególnych warstwach systemu.

Prezentacja dotyka bardzo ważnych i często dyskutowanych aktualnie problemów, takich jak:

  • Podział systemu OLTP na warstwy
  • Domain Driven Design
  • Zagadnienie Inversion of Control

Prezentacja oparta jest na artykule opublikowanym pod tym adresem. Prezentowane rozwiązanie dla odwrócenia sterowania rozwiązuje następujące problemy:

  • W jaki sposób zachować niezależność od konkretnego dostawcy kontenera Inversion of Control
  • Jaki sposób realizacji odwrócenia sterowania jest najbardziej odpowiedni w poszczególnych warstwach w kontekście spójności architektonicznej projektu

Powstało ono na potrzeby systemu realizowanego w mojej firmie dla dużej instytucji finansowej. Sprawdza się bardzo dobrze, w tym sensie, że nie pojawiły się żadne problemy, które nie byłyby rozwiązywalne na gruncie zaproponowanego szablonu.