• polski
  • english

Tomasz Skutnik

Tomasz Skutnik, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
w e-point SA

Śledzi na bieżąco rozwój wykorzystywanych przez firmę komponentów i narzędzi. Planuje i prowadzi działania rozwojowe w zakresie wewnętrznych komponentów oprogramowania. Zainteresowania zawodowe: języki programowania, metaprogramowanie, generatory kodu, kompilatory.

Temat: Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE

Sesja: Java

Abstrakt:
Prezentacja omawiać będzie problemy związane z równoczesną obsługą wielu języków w aplikacjach J2EE. Poruszone zostaną zagadnienia techniczne i biznesowe spotykane podczas kierowania, wdrażania i utrzymania projektów wielojęzykowych. Szczególny nacisk położony zostanie na trudne, nieintuicyjne i nieoczekiwane problemy mogące wystąpić podczas dostosowywania aplikacji do funkcjonowania w środowisku wielojęzykowym.