• polski
  • english

Waldemar Kot

Waldemar Kot, Oracle

Jest pasjonatem technologii middleware i Java. Pracuje jako inżynier systemowy w Oracle Polska, do którego trafił w wyniku akwizycji BEA Systems. Zajmuje się doradzaniem Klientom w Europie Środkowej i Wschodniej w wyborze technologii middleware dla realizowanych przez nich projektów z zakresu budowy i integracji aplikacji oraz budowy rozwiązań klasy SOA, EDA i BPM. Specjalizuje się w technologiach middleware związanych z Java, J2EE/Java EE oraz Spring, a także technologiach telekomunikacyjnych związanych z IMS (IP Multimedia Subsystem), takich jak SIP, SIP Servlet, czy telecom web services. Stara się także aktywnie uczestniczyć w rozwoju społeczności Java w Polsce. Jest dumnym członkiem Warszawa Java User Group.

Temat: Technologie przetwarzania zdarzeń.

Sesja: Java

Abstrakt:
Wystąpienie będzie dotyczyć szeregu zagadnień związanych z przetwarzaniem zdarzeń (ang. event processing), szczególnie dotyczących budowy systemów o rozproszonej architekturze i integracji aplikacji. Zostaną omówione, a częściowo także zaprezentowane, technologie middleware wspierające przetwarzanie zdarzeń na różnych etapach ich cyklu życia (tworzenie, transport, przekształacanie, wizualizacja, przechowywanie, … zdarzeń). Omówione zostaną technologie oferujące różne formy przetwarzania zdarzeń:

  • od prostego przetwarzania (np. z wykorzystaniem message-oriented middleware, takiego jak, znany z serwerów aplikacyjnych J2EE/Java EE - JMS)
  • poprzez różne formy mediacji zdarzeń (np. z wykorzystaniem ESB - Enterprise Service Bus, czy silników procesów integracyjnych)
  • po złożone przetwarzanie zdarzeń (ang. Complex Event Processing), które wyróżniają praca w reżimie czasu rzeczywistego, przetwarzanie dużych zbiorów zdarzeń (nierzadko rzędu milionów zdarzeń na sekundę) i szczególny nacisk na wyszukiwanie wśród zdarzeń złożonych wzorców, korelacje strumieni zdarzeń, wyszukiwanie trendów i zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy zdarzeniami, zaawansowane filtrowanie i agregowanie zdarzeń, czy obliczanie złożonych statystycznych miar dla określonych grup zdarzeń (np. okien czasowych czy ilościowych).

Jednym z głównych celów prezentacji jest także przedstawienie pozycjonowania i wzajemnych relacji poszczególnych komponentów w architekturze systemu. Prezentacja jest adresowana przede wszystkim do architektów systemów, projektantów rozwiązań integracyjnych, deweloperów i wszystkich zainteresowanych tematyką SOA (Service Oriented Architecture), EDA (Event-driven Architecture) i middleware.

Prezentowane technologie są częścią rodziny produktów Oracle Fusion Middleware, wzbogaconej o rozwiązania, przejętej przez Oracle w 2008 roku, firmy BEA Systems.