• polski
  • english

Warsztaty - Adam Bien

Adam Bien “From Bare OS To Lightweight Java EE 5/6 Application With Patterns And Best Practices”

Tematyka warsztatów: Plan warsztatów obejmuje instalację IDE, serwera aplikacyjnego i bazy danych, krótkie wprowadzenie do Java EE 5/6 i implementację prostej skalowalnej aplikacji. Omawiana będzie zarówno architektura domain driven jak i service oriented, uczestnicy stworzą spójną aplikację. Szczególna uwaga poświęcona zostanie praktycznym rozwiązaniom, wyzwaniom i celom takich jak integracja EJB3, usługi i logika biznesowa, separacja, tranzakcyjność i synchronizacja, wydajna separacja generowanego kodu (na przykładzie matisse, visual webpack, persistence layer generation), Model View Presenter, budowa testowalnej i niezależnej od UI logiki prezentacji, minimalizacja redundacji, budowanie wielokanałowych aplikacji oraz dzielnie logiki prezentacji pomiędzy GWT, JSF i Rich Internet Application (jak Netbeans RCP, Eclipse RCP).

Prowadzący: Warsztaty prowadzi Adam Bien, konsultant, członek Grupy Ekspertów Java EE 6, EJB 3.1, PA 2.0 JSRs i Netbeans Dream Team oraz jednym z Java Champions. Adam pracuje z Javą i J2EE od samego początku (JDK 1. i Servlets/EJB 1.0) w wielu projektach na dużą skalę. Wydał kilka książek na temat Javy i J2EE m. in. J2EE Patterns, J2EE HotSpots, Enterprise Java Frameworks, Struts, SOA Expert Knowledge oraz Enterprise Architekturen. Obecnie jest architektem i developerem w projektach związanych z Java EE 5 oraz uczestniczy w kilku open source’owych inicjatywach. Pracuje także nad swoją nową książką wydawnictwa O’Reilly Productive Java EE - Rethinking the Best Practices.
Dowiedz się więcej odwiedzając jego blog lub oglądając prezentację Adama Bien na JDD08.

Cena: 1150 PLN/ 290 EUR rejestracja
Cena obejmuje udział w jednodniowych warsztatach, komplet materiałów, przerwy kawowe i lunch.

Data: piątek, 6 Marca 2009, godz. 11:00-17:30
Godziny warsztatów mogą ulec zmianie.

Miejsce: Hotel Wyspanski ul. Westerplatte 15, Kraków

Zobacz na mapie

Ważne informacje: Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim, uczestnicy muszą przynieść własne laptopy.

Wielkość grupy: 15-20 osób